top
logo

Liên kết website

Đối tác

Bảng quảng cáo

Sơ đồ tổ chức

I/ SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY

+ Ban Giám đốc

+ Phòng Tổ chức – Hành chính

+ Phòng Kinh tế - Tài chính

+ Phòng Kỹ thuật – Thi công

+ Các Đội, Hạt, Trạm thu phí

 

 

 

 

  

Chú thích:

Quan hệ trực tuyến :

Quan hệ chức năng :

Quan hệ ngang :

 
An Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image Slideshow 
bulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbullet
spinner
You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.