top
logo

Liên kết website

Đối tác

Bảng quảng cáo

Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 thành công tốt đẹp
Thứ sáu, 17 Tháng 4 2015 14:54

Vào lúc 7h30' ngày 17 tháng 4 năm 2015, Công ty cổ phần quản lý & sửa chữa đường bộ 26 đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015. Tham dự Đại hội có 44 cổ đông sở hữu và đại diện cho 42 cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội. Tham dự Đại hội còn có đại diện Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk.

Đại hội đã thông qua báo cáo thực trạng công tác quản lý SXKD năm 2014 và phương hướng SXKD năm 2015; Thông qua báo cáo tài chính năm 2014; Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý công ty của HĐQT và Ban giám đốc; Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2014; Thông qua mức trả thù lao, mức thưởng cho HĐQT, BKS năm 2014 và dự thảo mức trả thù lao, mức thưởng năm 2015.

Sau 1/2 ngày làm việc Đại hội đã thành công tốt đẹp.

Biên bản Đại hội

 
An Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image Slideshow 
bulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbullet
spinner
You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.