top
logo

Liên kết website

Đối tác

Bảng quảng cáo

Thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
Thứ năm, 26 Tháng 3 2015 08:58

Thực hiện Nghị quyết số:  85/CTĐB26-HĐQT ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Hội đồng quản trị công ty CP QL&XD đường bộ 26 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần quản lý & xây dựng đường bộ 26.

Hội đồng quản trị triệu tập các cổ đông về dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với những nội dung sau:

1- Tên công ty: Công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ 26.

Địa chỉ: 387 Phạm Văn Đồng - TP Buôn Ma Thuột Đăk Lăk.

Giấy ĐKKD số: 6000234922 do Sở KHĐT Đăk Lăk cấp ngày 15/07/06, thay đổi lần thứ nhất ngày 18/6/2012.

2- Nội dung Đại hội: Thông qua báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý sản xuất kinh doanh năm 2014 và định hướng phát triển của Công ty năm 2015; Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014; Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý công ty của HĐQT, Ban Giám đốc; Quyết định phân phối lợi nhuận, mức trả cổ tức năm 2014; Thông qua mức trả thù lao, mức thưởng năm 2014 và dự thảo mức trả thù lao, mức thưởng năm 2015 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và quyết định một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

3- Địa điểm, thời gian tổ chức Đại hội:

Địa điểm: Hội trường Công ty, 387 Phạm Văn Đồng - TP Buôn Ma Thuột.

Thời gian: 1/2 ngày, bắt đầu vào lúc 7h00’ ngày 17 tháng 04 năm 2015.

4- Hồ sơ Đại hội:

Hồ sơ Đại hội sẽ được gửi tới cổ đông hoặc cổ đông có thể nhận hồ sơ tại đây.

Kinh phí đi lại, ăn ở dự đại hội: Do các cổ đông tự túc

Các cổ đông tham dự đại hội, và có giấy uỷ quyền tham dự đại hội đăng ký với Ban tổ chức Đại hội (Lê Huy Cừ - Tel: 0913454950) trước ngày 14/4/2015.

Yêu cầu các cổ đông được triệu tập, đến tham dự đầy đủ đúng thời gian qui định

 
An Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image Slideshow 
bulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbullet
spinner
You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.