top
logo

Liên kết website

Đối tác

Bảng quảng cáo

Thông báo thời điểm chốt danh sách để tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2015
Thứ sáu, 20 Tháng 3 2015 07:22

Căn cứ Nghị quyết số 76/CTDDB26/HĐQT ngày 18/03/2015 của Hội đồng quản trị công ty

Quyết điịnh thời điểm chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội cổ đông thương niên năm 2015

là ngày 03/4/2015.

Dự kiến ngày tổ chức đại hội vào ngày 24/4/2015 (thứ sáu).

Hội đồng quản trị công ty thông báo cho các cổ đông được biết ./.

 
An Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image Slideshow 
bulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbullet
spinner
You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.