top
logo

Liên kết website

Đối tác

Bảng quảng cáo

Kinh nghiệm thi công

BẢNG KÊ CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ THỰC HIỆN NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY

Tên nhà thầu: Công ty CP quản lý và xây dựng đường bộ 26

 

TT

Tên hợp đồng

Tên dự án

Tên chủ đầu tư

Giá hợp đồng

Giá trị do Nhà thầu thực hiện

Năm khởi công

Năm hoàn thành

1

Mở rộng đường quốc lộ 26 qua thị Trấn EaKar

Mở rộng đường quốc lộ 26 qua thị Trấn EaKar

Ban quản lý dự án đường bộ 5

13.305.844.000

13.305.844.000

2002

2003

2

Xây dựng cầu số 16 Km57+649 quốc lộ 26 tỉnh ĐăkLăk

Xây dựng cầu số 16 Km57+649 quốc lộ 26 tỉnh ĐăkLăk

Khu QLĐB V

2.989.991.000

2.989.991.000

2003

2005

3

Gói thầu số 05 Xây dựng Cầu Rô Xy tỉnh ĐăkLăk

Dự án xây dựng 45 cầu giao thông nông thôn ở các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên

Công ty liên doanh xây dựng đường bộ V

2.578.388.397

2.578.388.397

2003

2004

4

Mở rộng đường quốc lộ 26 qua thị Trấn EaKNốp

Mở rộng đường quốc lộ 26 qua thị Trấn EaKNốp

Ban quản lý dự án đường bộ 5

11.900.509.000

11.900.509.000

2003

2004

5

Mở rộng đường quốc lộ 26 qua thị Trấn EaPhê

Mở rộng đường quốc lộ 26 qua thị Trấn EaPhê

Khu quản lý đường bộ 5

8.927.588.000

8.927.588.000

2003

2004

6

Mở rộng đường quốc lộ 26 qua thị Trấn Mđrăk

Mở rộng đường quốc lộ 26 qua thị Trấn Mđrăk

Ban quản lý dự án đường bộ 5

7.349.118.000

7.349.118.000

2004

2004

7

Sửa chữa thảm mặt đường quốc lộ 27 đoạn Km6 -:- KM14

Sửa chữa thảm mặt đường quốc lộ 27 đoạn Km6 -:- KM36

Ban quản lý dự án Sở GTVT Đăk Lăk

6.165.979

6.165.979

2003

2004

8

Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông từ thị trấn EaKnốp đi nông trường 717

SC, nâng cấp đường giao thông từ EaKnốp đi nông trường 717

Công ty mía đường 333

3.371.222

3.371.222

2003

2004

9

Gói thầu số 45 Thi công đường tránh ngập liên xã EaBá – EaLâm – KrôngNăng

Công trình thủy điện sông Ba Hạ

Công ty cổ phần thủy điện Ba Hạ

15.153.694.868

15.153.694.868

2005

2007

 

10

Cải tạo, mở rộng, QL 26 đoạn qua TP Buôn Ma Thuột

Cải tạo, mở rộng, QL 26 đoạn qua TP Buôn Ma Thuột

Ban quản lý dự án Sở GTVT Đăk Lăk

20.928.079.000

8.371.000.000

2005

2007

 

11

Khôi phục cầu liên hiệp Km83+614 quốc lộ 26 – tỉnh ĐăkLăk

Khôi phục cầu liên hiệp Km83+614 quốc lộ 26 – tỉnh ĐăkLăk

Khu QLĐB V

849.875.000

849.875.000

2007

2007

 

12

Sửa chữa, cải tạo đoạn Km134+00 – Km135+500 qua thị tứ EaKnuêk quốc lộ 26 tỉnh Đăk Lăk

Sửa chữa, cải tạo đoạn Km134+00 – Km135+500 qua thị tứ EaKnuêk quốc lộ 26 tỉnh Đăk Lăk

Khu quản lý đường bộ V

19.360.138.000

19.360.138.000

2008

2009

 

13

Sửa chữa thảm bê tông nhựa mặt đường đoạn Km36+533 – Km44+400 quốc lộ 27 tỉnh ĐăkLăk

Sửa chữa thảm bê tông nhựa mặt đường đoạn Km36+533 – Km44+400 quốc lộ 27 tỉnh ĐăkLăk

Ban QLDA giao thông ĐăkLăk

14.366.000.000

8.044.000.000

2008

2009

 

14

Gói thầu số 01 (Km202+00 – Km229+00) Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14C đoạn qua tỉnh ĐăkLăk – Đăk

Dự án: Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14C đoạn qua tỉnh ĐăkLăk – Đăk

Ban quản lý dự án đường bộ V

29.091.356.231

18.175.452.737

2009

2010

 

15

Gói thầu số 2: Km1+400-:- Km8+00 – Dự án đường nối Quốc lộ 26 với đường liên tỉnh ĐăkLăk – Phú Yên (Giai đoạn 2)

Dự án đường nối Quốc lộ 26 với đường liên tỉnh ĐăkLăk – Phú Yên (Giai đoạn 2)

Ban quản lý dự án Sở GTVT Đăk Lăk

25.513.388.000

17.802.508.000

2010

2011

 

 

16

Gói thầu 8.16 ĐT 649 Xây lắp nền, mặt đượng đoạn Km97+025-Km100+00

Dự án trục giao thông phía Tây tỉnh Phú Yên

Ban QLDA chuyên ngành Giao thông Phú Yên

9.434.785.000

9.434.785.000

2009

2011

 

17

Gói thầu 3.11 ĐT 642 xây lắp cầu 18mx2 (km33+945; cầu 18m Km34+101 và cầu 12m Km36+735)

Dự án trục giao thông phía Tây tỉnh Phú Yên

Ban QLDA chuyên ngành Giao thông Phú Yên

12.310.666.000

7.344.798.000

2009

2012

 

18

Gói thầu 3.10 ĐT 642 xây lắp cầu 18m(Km32+204,69)

Dự án trục giao thông phía Tây tỉnh Phú Yên

Ban QLDA chuyên ngành Giao thông Phú Yên

12.310.666.000

7.344.798.000

2009

2012

 

19

Xây lắp cầu qua suối ĐăkR’măng, khu vực thác 12 xã Quảng Sơn huyện ĐăkG’Long tỉnh ĐăkNông

Xây lắp cầu qua suối ĐăkR’măng, khu vực thác 12 xã Quảng Sơn huyện ĐăkG’Long tỉnh ĐăkNông

Ban quản lý dự án giao thông 2

6.919.429.000

6.919.429.000

2010

2012

 

20

Xây dựng công trình + Đảm bảo giao thông

Sửa chữa cục bộ nền, mặt đường các đoạn Km63+900 – Km66 +780 và Km135+500 – Km139+00, Quốc lộ 26, Tỉnh ĐăkLăk

Khu quản lý đường bộ V

8.290.699.688

8.290.699.688

2012

2012

 

 

 
An Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image Slideshow 
bulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbullet
spinner
You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.