top
logo

Liên kết website

Đối tác

Bảng quảng cáo

Phòng và đơn vị trực thuộc

Nhân sự lãnh đạo, các phòng, các đơn vị hiện nay

Ban giám đốc công ty:

1- Ông Nguyễn Minh Tiến         Giám đốc

2- Ông Võ Văn Bản                  Phó Giám đốc

3- Ông Trần Trọng Tuấn          Phó giám đốc

Các phòng

Phòng Tổ chức - Hành chính

1- Bà Lê Thị Năm                   Trưởng phòng

2- Ông Lê Huy Cừ                   Phó phòng

Phòng Kinh tế - Tài chính

1- Ông Lương Huy Hoàng       Trưởng phòng

2- Ông Buỳ Huy Nguyệt          Phó phòng

3- Ông Phan Thanh Hoạt        Phó phòng

Phòng Kỹ thuật - Thi công

1- Ông Trần Trọng Tuấn       Trưởng phòng

2- Ông Đào Mạnh Cường         Phó phòng

3- Ông Phạm Đình Dũng          Phó phòng

4- Ông Lê Đức Thắng             Phó phòng

Các đơn vị

Hạt quản lý quốc lộ KrôngPăk

1- Ông Lê Viết Ngọc                Hạt trưởng

2- Ông Nguyễn Kiếm Anh         Hạt phó

Hạt quản lý quốc lộ Eakar

1- Ông Lương Quốc Tuấn         Hạt trưởng

2- Ông Hoàng Mạnh Tiến          Kỹ thuật

Hạt quản lý quốc lộ M'đrăk

1- Ông Vũ Văn Tuấn               Hạt trưởng

2- Ông Vũ Duy Hoan               Kỹ thuật

Trạm thu phí đường bộ M'đrăk

1- Ông Nguyễn Mậu Hương     Trạm trưởng

2- Ông Trần Văn Cẩn              Trạm phó

3- Ông Nguyễn Bá Long          Trạm phó

4- Ông Lương Vũ Trang           Trạm phó

Đội quản lý & sửa chữa xe máy

1- Ông Phạm Đình Dũng           Phụ trách đội

Đội sản xuất đá 42

1- Ông Mai Đức Tú                 Đội trưởng

Đội sản xuất vạt liệu xây dựng 47

1- Ông Trần Thái Toại             Đội trưởng

Đội công trình & sản xuất đá 52

1- Ông Trịnh Văn Dũng            Đội trưởng

2- Ông Nguyễn Ngọc Trung      Thống kê - Kỹ thuật

Đội sản xuất đá 39

1- Ông Vũ Văn Tuấn                Phụ trách đội

Đội công trình 1

1- Ông Dương Quang Minh       Đội trưởng

 

 

 
An Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image Slideshow 
bulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbullet
spinner
You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.