top
logo

Ti li?u

Lin k?t website

??i tc

Bảng quảng cáo

An Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image Slideshow 
bulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbullet
spinner

Xy d?ng cng trnh

Xy d?ng cng trnh

Cc cng trnh cng ty ? thi cng:

- M? r?ng ???ng qu?c l? 26 qua th? tr?n EaKar

- S?a ch?a th?m m?t ???ng Km4+00 -:- Km14 qu?c l? 27

- M? r?ng ???ng qu?c l? 26 qua th? tr?n EaPh

- S?a ch?a nng c?p ???ng giao thng t? th? tr?n EaKn?p ?i Nng tr??ng 717

- M? r?ng ???ng qu?c l? 26 qua ...

Đọc thêm...

Qu?n l, b?o tr cng trnh giao thng

Qu?n l, b?o tr cng trnh giao thng

Cng ty c? ph?n qu?n l & xy d?ng ???ng b? 26 ???c giao qu?n l 119Km ???ng qu?c l? 26 t? Km32 ??n Km151.

Cng ty th?c hi?n cng tc khon ??n t?ng ng??i lao ??ng, do v?y tuy?n ???ng qu?c l? 26 do cng ty qu?n l lun ???c m thu?n, thng su?t, m?t...

Đọc thêm...

Khai thc s?n xu?t mua bn v?t li?u xy d?ng

Cc s?n ph?m chnh c?a cng ty:

- ? xy d?ng cc lo?i

- B tng nh?a nng

- ?ng c?ng BTCT s?n xu?t theo cng ngh? va rung

Đọc thêm...
You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.